Autoškola Petr Procházka nabízí:


Od 1.7.2006 je závěrečná zkouška podle § 39a zákona

č.247/2000 Sb., v platném znění, zpoplatněna.

Výše poplatkú Obecnímu úřadu:

  • Zkouška z odborné způsobilosti 700,-Kč
  • Opravná zkouška z praktické jízdy 400,-Kč
  • Opravná zkouška z ovládání a údržby vozidel 200,-Kč
  • Opravná zkouška z předpisů o provozu 100,-Kč