Školení řidičů

Školení řidičů referentských vozidel:

Firmám i jednotlivým zaměstnancům nabízíme možnost povinného školení řidičů dle zákoníku práce.

Pokud je součástí práce zaměstnance řízení motorového vozidla, vznikají dle zákoníku práce následující povinnosti:

  1. zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech (pravidla silničního provozu, zásady první pomoci, atd.) k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci, pravidelně ověřovat znalost těchto předpisů a kontrolovat jejich dodržování.
  2. Zaměstnanec je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem a podrobit se ověření svých znalostí.

Nabízíme firmám možnost vyškolit zaměstnance v sídle naší autoškoly v termínu, který bude vyhovovat potřebám vaší firmy. Samozřejmě je možné provádět školení i v místě dle vaší potřeby, za předpokladu, že bude poskytovat vyhovující podmínky pro školení.

Na závěr školení obdrží každý účastník potvrzení o proškolení. Pro potřeby firmy vystavíme kompletní seznam účastníků.

zpět